Seglora Gårdarna

Där det mesta får ta den tid det tar

Omgivet av ett bördigt skogslandskap, ån Viskan och ursprungsplatsen för en av Sveriges mest välkända kyrkor hittar du Seglora. I generationer har man på gårdarna odlat sin mark, och så gör de än idag. Här får saker ta den tid som de behöver. Så även djuruppfödningen.

I generation efter generation

Under sekler har gårdarna här lärt sig vad som krävs för att skapa en hållbar uppfödning av kreatur. Här har ett 100-tal små gårdar nu även gått samman under namnet Segloragårdarna för att skapa en gemensam vision och långsiktig lösning för ett hållbart lantbruk med minimal miljöpåverkan. Nyckelorden är naturbete och små besättningar. Detta resulterar i friska, lugna och glada djur. Så som det ska vara. Så som det varit i generationer på gårdarna.