Vår hållbarhetsfilosofi är att verka lokalt

Vår filosofi är att verka lokalt och göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi jobbar endast med svenska råvaror, från svenska bönder. Det är även viktigt för oss att ta tillvara på hela djuret, där det som inte kan bli livsmedel blir biogas.  Dessutom använder våra anläggningar el från förnyelsebara källor och återvinner spillvärme från produktionen. 

De transporter som används ska vara smarta, dvs. att lastbilarna körs fulla med varor, optimerade rutter, med idén om att kunna göra detta ännu bättre i framtiden. Vi har idag ett antal transporter som är anslutna till Fair Transport, transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställning transporter står inför. 

Vi är på ständig jakt efter hållbara innovationer

Innovation för oss handlar inte bara om produktutveckling utan också om utveckling av nya tekniker för en mer hållbar förädling, tillverkning  och distribution. Vi följer upp och implementerar kontinuerligt nya förbättringar i vår produktion. Till exempel så  tittar vi löpande på hur vi kan ersätta plast med wellpapp eller gå över till återvinningsbar PET. Dessutom jobbar vi aktivt för att minska svinn i hela kedjan.

Våra anläggningar är certifierade enligt FSSC, EU ekologisk & KRAV. 

Våra hållbarhetsmål

Gudruns ska strukturerat och eftertänksamt driva ett miljöarbete som syftar till att kontinuerligt minska miljöbelastningen vid produktion, distribution och användning av våra produkter. 

  • Vi ska alltid upprätthålla de miljökrav som ställs av gällande lagar och förordningar.
  • Vi ska skapa medvetenhet hos våra anställda, kunder och leverantörer om såväl allmänna miljöfrågor som om specifika frågor som gäller produkterna vi tillverkar.
  • I vår produktutveckling ser vi till produktens hela livscykel, söka lösningar med låg miljöpåverkan samt iaktta god hushållning av resurser.
  • Vi ska i så stor utsträckning som möjligt använda återvinningsbart förbrukningsmaterial.

Hållbarhetsarbetet fortsätter i ny fabrik

Under skiftet 2022/2023 kommer Gudruns verksamhet i Stockholm att flytta från Slakthusområdet vid Globen, till Jordbro, söder om Stockholm. Det innebär att vi bygger en anläggning inom livsmedelssektorn med den högsta miljöklassningen som finns på marknaden.

Vi har valt att märka våra produkter från Foodservice med märkningen Kött Från Sverige, då flera av våra kunder har efterfrågat just detta. Allt fler använder sig av denna märkningen då den är tydlig och lätt att hitta.