GDPR - för din säkerhet och integritet

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, och har alltid varit, viktig för oss. Som du säkert vet, ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i alla EU:s medlemsländer den 25:e maj 2018. Med den nya förordningen fick dina personuppgifter ett ännu starkare skydd. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar personuppgifter och gör det tydligare för dig hur du tillvaratar dina rättigheter.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Gudruns AB behandlar aldrig känsliga personuppgifter. Vi kan däremot registrera allmänna personuppgifter om dig.

Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du oss.