Gudruns AB omorganiserar

Gudruns AB planerar att omorganisera och flytta hela Gävle-produktionen till sin nybyggda anläggning i Stockholm. 38 anställda i Gävle kommer att beröras. Fabriken stängs och produktionen flyttas över till en toppmodern fabrik i Jordbro som har kapacitet, hållbarhet och miljötänk. Sammanslagningen av de två fabrikerna skapar förutsättningar att fortsätta tillverka certifierade premiumprodukter med hög kvalitet.

– För ett år sedan öppnade vi en ny anläggning i Jordbro, strax söder om Stockholm. Det är en toppmodern anläggning med styckning och förädling under samma tak och goda förutsättningar för framtidens tuffare krav. Vi kommer att genomföra en effektivisering där två verksamheter slås ihop till en enhet. Idag körs råvara från Stockholm till Gävle för att producera korv som sedan körs tillbaka till Stockholm, säger Andreas Ögren, VD på Gudruns.

– Vi måste minska transporterna om vi ska kunna vara med i framtiden där allt hårdare miljökrav kommer att ställas på oss. Den här sammanslagningen kommer att lösa en del av dessa frågor. I nya anläggningen har vi solceller, pelletspanna och kylanläggning med återvinning – alla förutsättningar finns för att producera med minimal miljöpåverkan, säger Andreas Ögren.

– Lönsamheten har varit ansträngd i Gudruns och vi har försökt hålla i gång verksamheten i Gävle under många år, men nu är effektiviseringen möjlig i samband med vår nya fabrik i Stockholm. Att nu slå ihop två fabriker är det mest logiska, ett beslut som har varit svårt men vi måste säkra företagets framtid, säger Andreas Ögren.


För ytterligare information, kontakta

Andreas Ögren, VD Gudruns                                                                 

andreas.ogren@gudruns.se
info@gudruns.se
www.gudruns.se

GUDRUNS AVSLUTAR SAMARBETE MED NIBBLE GÅRDSGRIS

Under 24 år har Gudruns AB – det familjeägda kött och charkuteriföretaget – ansvarat
för vidareförädling och försäljning av konceptvarumärket Nibble Gårdsgris. Båda
parterna har nu tillsammans beslutat att säga upp samarbetet. Andreas Ögren har med
familjen Johansson/Lindahl bestämt att 1 januari 2024 upphör försäljning av varumärket
via Gudruns, på grund av rådande marknadssituation. Grantelius delikatesser kommer att
tillhandahålla Nibble efter 1: a januari.

Magnus Johansson & Lena Lindahl, ägare av Nibble Gård:

”De här 24 åren tillsammans med Gudruns har varit utvecklande och givande.
Vi tror på det här med grisuppfödning och vill fortsätta med detta även i
framtiden.”

Andreas Ögren, vd och ägare Gudruns:

”Det är sorgligt att marknadens utveckling har gått åt det hållet. Jag hoppas på
att vi i framtiden ska ha utrymme för en konceptgris igen, där förhoppningsvis
marknaden vill och kan hänga med.”

 

För ytterligare information, kontakta

Andreas Ögren, VD Gudruns                                                                 

andreas.ogren@gudruns.se
info@gudruns.se
www.gudruns.se

Magnus Johansson & Lena Lindahl,
ägare Nibble Gård

info@nibble.se

www.nibble.se