Våra gårdar

Det bästa från trakten

Gudruns är mer än bara ett varumärke, det inrymmer ett löfte om att vi tar ansvar från hage till mage, dvs att från gården, slakteriet, styckning, paketering, tillverkning, försäljning och distribution med omsorg. Gudruns är inget vanligt charkföretag. Gudruns är Mårtensson, Engvall, Skövde Slakteri och alla de medarbetare som jobbar med oss i Skövde & Stockholm. Utöver det så är Gudruns alla de gårdar, små som stora, som har ett mycket stort och nära samarbete med oss. Alla olika typer av gårdar är viktiga och uppskattade.

  • Ca 1000 olika bönder levererar nötdjur till oss
  • Ca 40 olika bönder levererar grisar till oss

Vissa levererar några djur lite då och då, andra lantbrukare har en kontinuerlig uppfödning och således flöde av djur till Skövde slakteri.

De Svenska bönderna som vi samarbetar med är duktiga på uppfödning men är även duktiga på att odla  foder till djuren såsom spannmål, baljväxter och vall.

Ölanda Säteri – naturbeteskött med hög kvalité

I ett böljande landskap omgiven av åkrar, lummiga betesmarker, gamla ekar och sjöar ligger Ölanda Säteri ett stenkast från Skövde. Här bedriver lantbrukaren Johan Tell sedan 2005 uppfödning av nötkött, välkänd för sitt klimatsmarta arbetssätt. Deras affärsidé är att ta fram ett nötkött av hög kvalité fördelat jämnt över hela året.

Ölanda Säteri lämpar sig idealiskt för nötköttsuppfödning då gården ligger inbäddad i ett rikt odlingslandskap med pampiga betesmarker som vidsträckt breder ut sig över flera hundra hektar.

Ölanda är motorn i verksamheten, där det ryms totalt 2000 djur. De närliggande systergårdarna Dagsnäs (ca 450st) och Stora Bjurum (ca 900st) förser Ölanda med ungdjur. Den viktigaste faktorn bakom Ölandas kvalitetskött är att djuren på de tre gårdarna föds upp inom en filosofin om sund och hållbar uppfödning och odling.

Vi har frigående djur som får beta utomhus större delen av året. Djuren utfodras med en stor andel grovfoder som är odlat av oss själva och det vi inte producerar själva, kommer från närområdet.

- Johan Tell, Lantbrukare på Ölanda Säteri

Djuren skickas till slakt på Skövde slakteri, som ligger några mil ifrån där djuren betar. Det är en stor fördel i och med kort transport och enkel logistik det innebär. Dessutom finns det alltid färskt kött, varje vecka – året om, i kyldiskarna.

En annan kvalitetsfaktor bakom Ölandas nötkött är användningen av korsningsavel, det vill säga att djur av olika köttraser korsas. Avelstjurarna köps in från de bästa besättningarna i landet, det görs för att säkerställa en varierad genetik och goda köttegenskaper. Dessutom lägger Ölanda stor vikt vid att få fram djur som får enkla kalvningar, bra moderdjur samt kalvar som är sunda och starka.

Johan och hans medarbetare är utan tvekan en av Sveriges skickligaste nötköttsproducenter. Gudruns har genom samarbetet med Ölanda Säteri möjlighet att tillhandahålla ett av Sveriges bästa kvalitetskött.

Det är en ära för Gudruns att samarbeta med Ölanda Säteri. Förutom att köttet är underbart gott, så är köttet spårbart ända ner på konivå.

- Andreas Ögren, vd Gudruns