Våra gårdar

Det bästa från trakten

Gudruns är mer än bara ett varumärke, det inrymmer ett löfte om att vi tar ansvar från hage till mage, dvs att från gården, slakteriet, styckning, paketering, tillverkning, försäljning och distribution med omsorg. Gudruns är inget vanligt charkföretag. Gudruns är Mårtensson, Engvall, Skövde Slakteri och alla de medarbetare som jobbar med oss i Skövde, Stockholm och Gävle. Utöver det så är Gudruns alla de gårdar, små som stora, som har ett mycket stort och nära samarbete med oss. Alla olika typer av gårdar är viktiga och uppskattade.

  • Ca 1000 olika bönder levererar nötdjur till oss
  • Ca 40 olika bönder levererar grisar till oss

Vissa levererar några djur lite då och då, andra lantbrukare har en kontinuerlig uppfödning och således flöde av djur till Skövde slakteri.

De Svenska bönderna som vi samarbetar med är duktiga på uppfödning men är även duktiga på att odla  foder till djuren såsom spannmål, baljväxter och vall.

Nibble gårdsgris – En konceptgris sedan 1999

På Nibble Lantbruk strax utanför Västerås bor kanske Sveriges gladaste bönder. Hemma hos familjen Johansson – Lindahl växer grisarna upp i stora, bekväma stallar med golvvärme på vintern, dusch på sommaren och obegränsad tillgång, dygnet runt, till ett väl sammansatt foder, odlat på de egna åkrarna. Gudruns har haft förmånen att förse Sverige med Nibbles konceptgris i över 20 år.

Varumärket Nibble Gårdsgris såg dagens ljus och Sabis blev då exklusiv återförsäljare av Nibbles fläskkött. Samtidigt påbörjades ett långt och nära samarbete mellan familjen Johansson-Lindahl på Nibble och familjen Ögren som driver kött- och charkuteriföretaget Gudruns.

I över 20 år har vi på Nibble arbetat för att ta fram ett smakrikt kött, som värnar om grisens behov av bra mat & stallar som ser till naturliga beteenden.

- Magnus Johansson, lantbrukare på Nibble

Nibble gårdsgris är en konceptgris med fyra hörnpelare.

1. Foder

Nibble odlar i stort sett allt foder som ges till grisarna, som dessutom är odlat på den kringliggande marken. Nibble odlar korn, vete, havre, ärtor, åkerböna och rapsmjöl.

2. Genetik

Genetiken på suggorna är korsning mellan Norsk lantras och Holländsk Yokshire, där galten är Duroc. Köttet blir mera marmorerat och har ett högre PH-värde vilket bidrar till en mindre vätskeavgång vid tillagning (dropsvinn).

3. Inhysning

Inhysning dvs det sätt som grisen bor, ser ut på ett annorlunda sätt än andra grisboxar. Enligt lag skall varje gris få tillgång till en viss yta och som den traditionella boxen är utformad går färre grisar tillsammans och således har en liten yta. På Nibble har de ökat gruppen grisar som går tillsammans och istället byggt större boxar. Detta ger smågrisarna stora ytor att springa på tillsammans och således bygga muskler från tidig ålder. Grisarna får fri tillgång på foder direkt efter avvänjning från suggan (31 dagar). De har då möjlighet att äta lite och ofta samt motionera från tidig ålder. Detta ger friskare och mer välmående grisar.

4. Skötsel

Skötsel och kontakt med grisarna är en viktig del. Bra arbetsmiljö leder till bättre trivsel för både djur och djurskötare.

Kombinationen av hårt kvalitetsarbete och passion för det man gör lönar sig i längden. Det är något som Magnus och Lena, som driver Nibble Gårdsgris fått erfara. Nibble är Svenskt Sigill Klimatcertifierad sedan 2010 och blev 2019 blev de utsedda till årets klimatbonde. Alla grisar föds- och växer upp på gården. Allt kontrolleras av Svenskt Sigills certifieringsorgan Klimatcertifierad – ett regelverk för att minska påverkan på miljö och klimat.

Du ser på grisens ögon och hårrem om den mår bra, allt för många tittar bara på om grisen har knorr, vi menar att det inte räcker, om du vill säkerställa att grisen trivs och mår bra.

- Lena Lindahl, Lantbrukare Nibble Gårdsgris

Ölanda Säteri – naturbeteskött med hög kvalité

I ett böljande landskap omgiven av åkrar, lummiga betesmarker, gamla ekar och sjöar ligger Ölanda Säteri ett stenkast från Skövde. Här bedriver lantbrukaren Johan Tell sedan 2005 uppfödning av nötkött, välkänd för sitt klimatsmarta arbetssätt. Deras affärsidé är att ta fram ett nötkött av hög kvalité fördelat jämnt över hela året.

Ölanda Säteri lämpar sig idealiskt för nötköttsuppfödning då gården ligger inbäddad i ett rikt odlingslandskap med pampiga betesmarker som vidsträckt breder ut sig över flera hundra hektar.

Ölanda är motorn i verksamheten, där det ryms totalt 2000 djur. De närliggande systergårdarna Dagsnäs (ca 450st) och Stora Bjurum (ca 900st) förser Ölanda med ungdjur. Den viktigaste faktorn bakom Ölandas kvalitetskött är att djuren på de tre gårdarna föds upp inom en filosofin om sund och hållbar uppfödning och odling.

Vi har frigående djur som får beta utomhus större delen av året. Djuren utfodras med en stor andel grovfoder som är odlat av oss själva och det vi inte producerar själva, kommer från närområdet.

- Johan Tell, Lantbrukare på Ölanda Säteri

Djuren skickas till slakt på Skövde slakteri, som ligger några mil ifrån där djuren betar. Det är en stor fördel i och med kort transport och enkel logistik det innebär. Dessutom finns det alltid färskt kött, varje vecka – året om, i kyldiskarna.

En annan kvalitetsfaktor bakom Ölandas nötkött är användningen av korsningsavel, det vill säga att djur av olika köttraser korsas. Avelstjurarna köps in från de bästa besättningarna i landet, det görs för att säkerställa en varierad genetik och goda köttegenskaper. Dessutom lägger Ölanda stor vikt vid att få fram djur som får enkla kalvningar, bra moderdjur samt kalvar som är sunda och starka.

Johan och hans medarbetare är utan tvekan en av Sveriges skickligaste nötköttsproducenter. Gudruns har genom samarbetet med Ölanda Säteri möjlighet att tillhandahålla ett av Sveriges bästa kvalitetskött.

Det är en ära för Gudruns att samarbeta med Ölanda Säteri. Förutom att köttet är underbart gott, så är köttet spårbart ända ner på konivå.

- Andreas Ögren, vd Gudruns