Revben tjocka 1kg

Revben tjocka 1kg

knäckta

Av svensk gris.
Född i: Sverige
Uppfödd i: Sverige
Slaktad i: Sverige
Styckad i: Sverige
Paketerad i: Sverige